Kronika 2020

 

DATA

WYDARZENIE

1 stycznia

W nabożeństwie po Mszy Św. noworocznej modliliśmy się o pokój na świecie i w naszych rodzinach

5 stycznia

Podczas Mszy Św. o godz. 10,30 kolędy śpiewał kwartet z opery poznańskiej.

12 lutego

W kościele został zamontowany system do wyświetlania tekstów pieśni. Składa się z komputera, monitora przemysłowego 55" oraz transmitera sygnału.

System został zamontowany przez firmę Interbis ze Środy Wlkp.

1 marca

W I Niedzielę Wielkiego Postu do grona ministrantów został przyjęty Jakub Juchniewicz.

marzec - kwiecień - maj

Ze względu na stan epidemii nabożeństwa zostały ograniczone do niezbędnego minimum i brała w nich udział niewielka grupa wiernych. Pierwsza Komunia Św. została przesunięta na ostatnią niedzielę sierpnia.

marzec - kwiecień - maj

Kontynuowany był remont organów.

28 kwietnia

Ksiądz Krzysztof Kruk został mianowany proboszczem parafii Cielcza, z dniem 01 sierpnia br.

7 czerwca

W rocznicę Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa.

11 czerwca

W uroczystość Bożego Ciała procesja przeszła tradycyjną trasą z ołtarzami w zwyczajowych miejscach. Pozwalało na to najnowsze zarządzenie Kurii o duszpasterstwie w czasie ustępowania epidemii.

Przez środek kościoła ułożony został dywan z kwiatów w ramach ogólnopolskiej akcji "Kwiaty dla Jezusa", który był pięknym hołdem dla Eucharystii.

12 czerwca

Na stronie internetowej archidiecezji pojawił się komunikat o mianowaniu z dniem 01. sierpnia br. księdza Przemysława Przybylskiego proboszczem naszej parafii.

14 czerwca

W niedzielę w Oktawie Bożego Ciała ksiądz proboszcz podczas kazania wyjaśnił zadanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św., przedstawił pana Jarosława Rzepkę jako przygotowującego się do tej funkcji i wręczył mu bursę i patenę do zanoszenia Najświętszego Sakramentu chorym. Promocja szafarzy miała się odbyć dzień wcześniej w Poznaniu ale została odłożona z powodu stanu epidemii.

15-20 czerwca

Podczas ostatniego etapu prac przy organach zostały usunięte usterki i wykonano ostateczne strojenie i intonowanie instrumentu.

21 czerwca

Podczas Mszy Św. o godz. 12:00 poświęcone zostały organy. Remont trwał ponad półtora roku. Poświęcenia dokonał ks. kan. Jan Reszelewski, ks. proboszcz Krzysztof Kruk i ks. Łukasz Słociński, który użyczył własnego instrumentu na czas remontu a teraz wygłosił kazanie.

4 lipca

Po sobotniej Mszy Św. zebraliśmy się na modlitwie przy odnowionym krzyżu przy ul. Topolowej. Inicjatorem i ofiarodawcą renowacji byli Państwo Greczka a oprócz nich w pracach wzięli udział Mirosław, Maciej, Roman i Alan Michalakowie, Ryszard Kulka, Paweł Pietrusiak, Mirosław Staszak oraz Małgorzata Zalejska.

26 lipca W niedzielę na mszy o godzinie 12:00 ks Krzysztof Kruk podziękował wszystkim parafianom za 10 lat życia i pracy duszpasterskiej w parafii pw. Św. Marcina w Śnieciskach. Odbyło się uroczyste pożegnanie - byłego już księdza proboszcza.