Kronika 2015

DATA

WYDARZENIE

6 stycznia

W Uroczystość Objawienia Pańskiego podczas Mszy Św. o 8.30 śpiewał chór Schola Vitae z Środzy Wlkp.

10 stycznia

Na skutek bardzo złych waruków atmosferycznych nastąpiło zawilgocenie czujek i załaczył się alarm pożarowy koscioła prowokując interwencję straży pożarnej. Na szczęcie był to alarm fałszywy.

11 stycznia

W Niedzielę Chrztu Pańskiego podczas Mszy Św. o 10.30 śpiewał kwatret z opery poznańskiej.

18 stycznia

Ksiądz proboszcz złozył sprawozdanie duszpastersko-ekonomiczne za 2014r. i przedstawił plany na rok 2015.

26-27 stycznia

Odbyła się pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i na Jasną Górę.

29 stycznia

Katecheci dekanatu kórnickiego uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które tradycyjnie odbyło się w naszej parafii.

02 lutego

Podczas wiczornej Mszy Św. poświęciliśmy świece dzieci pierwszokomunijnych.

13 lutego

Tego dnia naszej parafii przypada dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. W wyjątkowo ciepły dzień wielu parafian trwało na modlitwie przy Jezusie.

16-18 lutego

Dwóch naszych ministrantów wzięło udział w kursie lektorskim, który odbył się w ośrodku rekolekcyjnym w Nadziejewie.

17 lutego

Dzieci ze Szkoły Podstawowej wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w muzeum Brama Poznania a potem zwiedziły katedrę.

18 lutego

W Środę Popielcową podczas wieczornej Mszy Św. śpiewał chór Schola Vitae ze Środy Wlkp.

2-4 marca

Odbyły się rekolekcje szkolne dla naszych dzieci, które poprowadził ks. Michał Kulig, filipin ze Świętej Góry Gostyńskiej.

6 marca

Rozpoczęło się układanie drogi do kościoła z granitowej kostki. Kostka pochodzi ze strzegomskich kamieniołomów a prace wykonuje firma Bolesław Spochacz z Ruszkowa. Obok drogi dojazdowej kladziony jest ciąg pieszy z kostki betonowej w grafitowym kolorze.

19 marca

W uroczystość świętego Józefa pochowaliśmy przy kościele kości naszych przodków sprzed około 300 lat, odnalezione podczas ubiegłorocznych prac przy zakładaniu odprowadzenia wód opadowych i zdrenowaniu terenu przykościelnego.

20 marca

W nabożeństwie Drogi Krzyżowej przeszliśmy na nasz cmentarz. Była to już piąta taka Droga Krzyżowa.

25 marca

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy Św. była możliwość podjęcia się duchowej adopcji dziecka poczętego.

28 marca

Odbył się wyjazd na Misterium Męki Pańskiej na pozanskiej cytadeli.

11 kwietnia

Zakończyło się budowanie drogi do kościoła. Położono 525 mkw kostki granitowej i 60 mkw chodnika z kostki betonowej. Prace trwały pełne 5 tygodni.

12 kwietnia

Podczas Mszy Św. o 10,30 obchodił swój jublieusz 56-cio lecia kapłaństwa ks. Rajmund Kujawa.

13 kwietnia

Wykonano prace porządkowe po wykonej inwestycji – ułożeniu drogi. Do tej pracy przyszli: Państwo Henryka i Władysław Nowak, Panowie Bogusław Chwołka, Mirosławow Michalak i Karol Dembiński.

3 maja

Grupa 12 dzieci przystapiła do I Komunii Świętej

9 maja

Na zakończenie Białego Tygodnia dzieci wraz z rodzicami udały się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Nadobrzańskim. Po drodze nawiedziliśmy ekspozycję – skansen ptaków i dom rekolekcyjny w Zaborówcu.

11-13 maja

Podcas Dni Krzyżowych modliliśmy się o dobre urodzaje, błogosławieństwo Boże dla rolniczych rodzin oraz za głodujących.

13 maja

Na cmentarzu panowie: Andrzej Bartkowiak, Andrzej Kniat, Andrzej Kozak, Jerzy Polega, Władysław Nowak, Aleksander Rozmiarek, Andrzej Jankowski oczyścili podmurówkę ogrodzenia z nagromadzonej ziemi.

22 maja

Odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie formacyjne katechetów dekanatu kórnickiego. Po spotkaniu katecheci przeszli na kawę do ogrodu proboszczowskiego.

24 maja

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego poczas Mszy Św. o 10,30 jubileusz 40-to lecia kapłaństwa obchodził ks. kan. Jan Reszelewski.

31 maja

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej do grona ministrantów włączony został Stanisław Pankowski z Jaszkowa.

5 czerwca

Dla Wydawnictwa Św. Wojciech nagrywane było przy kościele przedstawienie o chrzcie Polski, w którym występowały nasze dzieci.

26-29 czerwca

Zostały przywiezione i zmontowane nowe ławki na chórze. Przywiózł je Tomasz Marciniak a zmontował Roman Michalak. W ten sposób zostały wyminione wszystkie ławki w kościele. Prace podzielone były na cztery etapy: marca i maja 2012, czerwca 2013 i obecnie. Ławki wykonał Zakład Stolarski Konrad Szmyt z Góry nad Notecią koło Czarnkowa.

29 czerwca - 3 lipca

Trwały półkolonie dla dzieci z naszej parafii zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas. 30-cioro dzieci uczestniczyło w zajęciach od godz. 9tej do 15tej. W ramach półkoloni dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim, obejżały film w średzkim kinie i były na basen w Kórniku.

25-26 lipca

Z okazji dnia Św. Krzysztofa, patrona podróżujących i kierowców, poświęcone zostały pojazdy mechaniczne.

22 sierpień

Podczas Mszy Św. dożynkowej o godz. 16,00 dziękowaliśmy Bogu za urodzaj ziemi. Po Mszy Św. w parku odbył się obrzęd dożynkowy i zabawa.

6 września

W pierwszą niedzielę września poświęcone zostały dzieciom szkolnym – tornistry a rolnikom ziarno siewne. Podczas Mszy Św. modliliśmy się o urodzaj w nowym roku. Poczas karechezy dla rodziców dzieci komunijnych po Mszy Św. ksiądz proboszcz podjął temat przygotowania i przeżycia pierwszej spowiedzi świętej.

30 września

Odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie formacyjne dla katechetów naszego dekanatu.

2-4 października

Dwie osoby uczestniczyły w rekolekcjach różańcowych w ośrodku rekolekcyjnym w Zaniemyślu.

7 października

Grupa 20-tu naszych prafian wybrała się na zwiedzanie pałacu Raczyńskich w Rogalinie.

11 października

Dzieciom pierwszokomunijnym poświęcone zostały różańce. Po Mszy Św. w katechezie dla rodziców tych dzieci ksiądz proboszcz omówił pięć warunków dobrej spowiedzi świętej.

31 października

Dzieci bawiły się w salce na balu wszystkich świętych, prezentując postaci świętych.

02 listopada

W Dzień Zaduszny podczas wieczornej Mszy Św. wspominaliśmy 11-tu naszych parafian zmarłych od poprzedniej uroczystości Wszystkich Świętych.

8 listopada

W spotkaniu Parafilnych Rad Ekonomicznych w Śremie wzięło udział dwoje naszych przedstawicieli.

8-10 listopada

Rekolekcje parafialne p.t. "Chcę doświadczyć miłości Bożej" prowadził ksiądz Grzegorz Zbączyniak, proboszcz w Kórniku. 

PROGRAM REKOLEKCJI: NIEDZIELA – 8.11. - DZIĘKUJĘ, BO KOCHAM

8.30 i 10.30 – Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi

Po Mszy Św. o 8.30 – spotkanie młodzieży przygotowującej się

do bierzmowania

PONIEDZIAŁEK – 9.11. - PROSZĘ, BO KOCHAM

18.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną i sakramentem namaszczenia chorych

WTOREK – 10.11. - PRZEPRASZAM, BO KOCHAM

18.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

Po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem Boga

11 listopada

Odpust parafilny uczciliśmy Mszą Św. odpustową z procesją eucharystyczną. We Mszy Św. wzięła udział młodzież z dekanatu kórnickiego w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

Po procesji młodzież spotkała się w salce przy rogalach świętomarcińskich na rozmowie o przygotowaniach do przyjęcia młodzieży z zagranicy. W dzień odpustu Parafialny Zespół Caritas rozprowadzał rogale a dochód przeznaczony został na działalność charytatywną.

28 listopada

Dwie osoby z naszej parafii uczestniczyły w spotkaniu Parafialnych Rad Duszpasterskich w Śremie.

29 listopada

W pierwszą niedzielę Adwentu zapalona została świeca upamiętniająca 1050-tą rocznicę chrztu Polski, poświęcony został wieniec adwentowy i opłatki. Podczas Mszy Św. o 10,30 poświęcone zostały książeczki dla dzieci pierwszokimunijnych. W katechezie dla rodziców tych dzieci ksiądz proboszcz podjął temat właściwej motywacji do uczastnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.

2 grudnia

Firma Watra z Leszna wykonała koserwację systemów alarmowych kościoła. Taka konserwacja wykonywana jest co pół roku.

8 grudnia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP poświęcone zostały dzieciom pierwszokomunijnym medaliki. W tym roku uroczystość ta zainaugurowała Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego.

20 grudnia

Podczas Mszy Św. o 10,30 w IV Niedzielę Adwentu poświęcone zostały żłóbki.

20 grudnia

O godz. 16tej w szkole odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnych Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Parafialnego Zespołu Caritas oraz Matek Różańcowych i wszystkich aktywnie zaangażowanych w życie parafii. Podczas spotkania śpiew animowały Wiktoria Dawidek i Maria Rzepka z zespołu młodzieżowego. Podczas spotkania ksiądz proboszcz podziękował za mijające dokładnie tego dnia wspólne pięć lat w parafii.

21 grudnia

W poniedziałek 4 tygodnia adwentu budowany był żłóbek. Prace wykonali: Mikołaj Senk, Grażyna Kędzierska, Aleksandra Lelińska, Elżbieta Sęk, Dorota Kirschke, Tomasz Nowak, Bolesław Chwołka oraz spora grupa młodzieży.

22 grudnia

Wtorek 4 tygodnia adwentu był dniem spowiedzi przedświątecznej w naszej parafii.

23 grudnia

O godz. 10.00 odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów i zespołu młodzieżowego.

23 grudnia

Po ostatnich roratach dzieci otrzymały nagrody za gorliwe uczestniczenie w nabożeństwach.

27 grudnia

W święto Świętej Rodziny z Nazaretu do wspólnoty ministrantów został przyjęty Jakub Pietrusiak.

31 grudnia

Podczas Mszy Św. i nabożeństwa na zakończenie roku dziękowaliśmy za otrzymane łaski Boże.