Kronika 2014

DATA

WYDARZENIE

6 stycznia

W uroczystość Objawienia Pańskiego ministrantem został Jan Rzepka

19 stycznia

Ksiądz proboszcz podczas Mszy Św. złożył sprawozdanie duszpastersko-ekonomiczne roku 2013 i nakreślił plany na rok bieżący

24 stycznia

Podczas dzwonienia przed wieczorną Mszą Św. urwało się serce największego, środkowego dzwonu

2 lutego

W święto Ofiarowania Pańskiego poświęcone zostały świece dzieciom pierwszokomunijnym

3 lutego

Rozbierane były dekoracje świąteczne; do pracy przyszli: Panowie Tomasz Nowak z synem Jakubem i Jarosław Rzepka; z młodzieży: Anna Mieloch, Karolina i Marcin Grześkowiak, Zuzanna i Joanna Grześkowiak, Patryk i Grzegorz Dydymscy, Weronika Błaszyk, Wiktoria Dawidek, Jakub Skibiński, Filip Sęk; część pracy wykonali wcześniej Państwo Sęk

3-10 lutego

Naprawiano dzwon, z którego 24.01. urwało się serce. Główne prace wykonał Paweł Andrzejewski, pomagali Andrzej Kozak, Marcin Pudysiak, Karol Dembiński i Wojciech Graczyk

7 lutego

Młodzież, która rozbierała dekoracje świąteczne wyjechała na basen do Kórnika

23 lutego

Do grona ministrantów zostali przyjęci: Piotr Serba, Jakub Nowak i Marcin Śmiatacz

2 marca

Odbyły się zapisy nowej grupy do sakramentu bierzmowania

16 marca

Dzieciom pierwszokomunijnym poświęcone zostały medaliki

16 marca

Zbieraliśmy produkty żywnościowe dla jadłodajni dla ubogich prowadzonej przez siostry albertynki w Poznaniu, przy ul. Ściegiennego 133

19 marca

Sumą odpustową i nabożeństwem odprawionymi przez ks. Przemysława Kusza z Kórnika uczciliśmy Św. Józefa

25 marca

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego kilka osób podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

28 marca

Dzieci pierwszokomunijne przystąpiły do I spowiedzi świętej a później prowadziły Drogę Krzyżową

4 kwietnia

Odprawiliśmy Drogę Krzyżową przechodząc przez wioskę na cmentarz; rozważania czytała młodzież gimnazjalna i dzieci szkolne

6-8 kwietnia

Rekolekcje szkolne poprowadził ks. Marcin Głowiński

6 kwietnia

W ramach rekolekcji szkolnych dzieci odbyły pielgrzymkę śladami bł. Edmunda Bojanowskiego – Grabonóg, Podrzecze, Gostyń, Górka Duchowna, Luboń

11 kwietnia

Odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie formacyjne katechetów dekanatu kórnickiego, w ramach którego poprowadzili oni Drogę Krzyżową

12 kwietnia

Po wieczornej Mszy Św. grupa 20 osób udała się na Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli

15 kwietnia

We Wielki Wtorek po Mszy Św. budowaliśmy Grób Pański. Do pracy przyszli: Grażyna Kędzierska, Zofia Świt-Pawęzowska, Elżbieta Sęk, Jarosław Rzepka, Andrzej Norkiewicz, Mikołaj Senk oraz spora grupa młodzieży (foto). Ciemnicę przygotowała rodzina Sęk.

22 – 25 kwietnia,

07 maja

Trwają prace wokół naszego kościoła – odprowadzenie wód opadowych.

Została położona rura kanalizacyjna - wokół kościoła 200 mm, dalej rura 250 mm, w bramie przygotowane jest wejście do kratki liniowej, na środku podjazdu jest zamontowany odstojnik. Wokół kościoła położona jest też rura drenacyjna. Łącznie położono ok. 200 m rury kanalizacyjnej i ok. 100 m rury drenacyjnej. Zamontowano 5 studzienek rewizyjnych i 1 duży odstojnik. Wykonano przecisk pod drogą. Do instalacji podłączono też rynny spustowe po wschodniej stronie probostwa oraz naprawiono rurę kanalizacyjną z probostwa. W trakcie prac prowadzone były pomiary geodezyjne i wszystko nanoszone było na mapkę geodezyjną.

23 kwietnia

Podczas prac natrafiono na zbiorową mogiłę po północno - zachodniej stronie kościoła. Prawdopodobnie gdy budowano kościół przeniesiono tam szczątki z wykopów. Zostały one zabrane przez archeologa do dalszych badań.

26 – 27 kwietnia

Czuwaniem modlitewnym w sobotę od 20-tej do 21-szej przygotowywaliśmy się do kanonizacji Jana Pawła II. W niedzielę zmieniony został porządek Mszy Św. aby umożliwić obejrzenie kanonizacji.

30 kwietnia

Powstał Parafialny Zespół Caritas. W skład wchodzą:

proboszcz parafii – ks. Krzysztof Kruk – przewodniczący
Elżbieta Śmiatacz – zastępca
Magdalena Sobkowiak – sekretarz
Ewa Michalska – skarbnik

członkowie:
Monika Typańska
Agnieszka Wolska
Monika Zielińska
Gabriela Sroka
Joanna Staniś-Rzepka

młodzież wspierająca:
Weronika Błaszyk
Maria Rzepka
Adrian Strugarek
Wiktoria Śmiatacz
Kinga Kischke

4 maja

Ośmioro dzieci przystąpiło do I Komunii Św.

10 maja

Odbyliśmy pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Uczestniczyło 35 osób.

11-25 maja

W parafii gościły relikwie Św. Rity – fragment jej tuniki. Podczas środowych Mszy Św. oddaliśmy im cześć przez nabożeństwo do Świętej

23 maja

Ksiądz proboszcz obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa.

W przeddzień o g. 19.00 w Koszutach odprawił Mszę Św. jubileuszową wraz z księdzem Zenonem Nowackim – złotym jubilatem i księdzem Wojciechem Kaźmierczakiem z Rogalina – również srebrnym jubilatem.

W sam dzień jubileuszu srebrni jubilaci odprawili Mszę Św. w miejscu święceń – katedrze poznańskiej, potem modlili się przy grobie ks. abp. Jerzego Stroby, który udzielił im święceń i spotkali się na obiedzie u księdza arcybiskupa.

W parafii Mszę Św. jubileuszową odprawił ks. proboszcz w niedzielę 25-go o godz. 10.30. Po Mszy Św. odbyło się przyjęcie w ogrodzie plebani a o g. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w kościele z ucałowaniem relikwi św. Faustyny, które przywiózł tego dnia ks. kan. Andrzej Szczepaniak z Buku.

26-28 maja

Podczas Dni Krzyżowych modliliśmy się o dobre urodzaje, za rolników i głodujących.

Ostatniego dnia śpiewał chór Schola Vitae ze Środy Wlkp. Po nabożeństwie chórzyści, wspólnota różańcowa, nauczyciele ze szkół w Śnieciskach i Pigłowicach spotkali się w salce, by świętować jeszcze jubileusz księdza proboszcza.

14 czerwca

W spotkaniu Wspólnot Żywego Różańca w Tulcach z naszej parafii uczestniczyło pięć Matek Różańcowych

1 lipca

Odbyła się pielgrzymka, której głównym punktem był udział w uroczystościach odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Nadobrzańskim; po drodze nawiedziliśmy zespoły pocysterskie w Przemęcie i Obrze

5 lipca

W sobotnie popołudnie, przy pięknej pogodzie, odbył się festyn dla dzieci, zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas

22 sierpnia

Dwóch kleryków z Ukrainy pomagało w pracach ogrodniczych w naszej parafii. Byli to klerycy misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Winnicy – Siergiej - Ukrainiec i Hobson - Brazylijczyk. Odbywali oni miesięczną praktykę klerycką w parafii p.w. Św. Józefa w Środzie Wlkp. i ten jeden dzień spędzili w naszej parafii.

23 sierpnia

Odbyły się dożynki wiejsko-parafialne. Oprawę artystyczną przygotowało sołectwo, przedszkole i szkoła. Panu Bogu dziękowaliśmy za plon podczas Mszy Św. o g. 16.00.

25 sierpnia

Podczas pielgrzymki do ciekawych miejsc archidiecezji odwiedziliśmy klasztor franciszkański w Woźnikach, kościoły parafialne w Buku i Brodach Poznańskich, sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach i sanktuarium Krzyża Świętego w Biezdrowie.

27 sierpnia

Parafię wizytował pierwszy z kapłanów wizytatorów delegowanych przez księdza biskupa Grzegorza Balcerka. Ksiądz wiceekonom archidiecezji Konrad Zygmunt sprawdzał dokumentację parafialną i stan budynków.

31 sierpnia

Podczas Mszy Św. o 10.30 do grona ministrantów został przyjęty Franciszek Zielinski.

7 września

Podczas Mszy Św. dziecięcej o 10.30 poświęcone zostały przybory szkolne dzieci.

8 września

W święto Narodzenia N.M.P. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii.

Program wizytacji, której dokonał ks. bp Grzegorz Balcerek:

12.00 – SPOTKANIE W SZKOLE Z DZIEĆMI ORAZ PRACOWNIKAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
13.00 – WIZYTA W DOMU RODZINNYM SIOSTRY ZOFII BIAŁKOWSKIEJ, NAZARETANKI
14.00 – ODWIEDZINY U NAJSTARSZEJ PARAFIANKI I SPOTKANIE Z CHORYMI Z JASZKOWA
15.00 – MODLITWA NA CMENTARZU W INTENCJI ZMARŁYCH I KONTROLA CMENTARZA
15.30 – ROZMOWA Z PROBOSZCZEM, OBEJŚCIE BUDYKÓW PARAFIALNYCH, KONTROLA W BIURZE PARAFIALNYM
16.30 – SPOTKANIE Z RADĄ DUSZPASTERSKĄ I EKONOMICZNĄ, PARAFIALNYM ZESPOŁEM CARITAS I ŻYWYM RÓŻAŃCEM
18.00 – MSZA ŚW. Z POŚWIĘCENIEM ZIARNA (MATKI BOŻEJ SIEWNEJ)
19.30 – SPOTKANIE Z WSZYSTKIMI KAPŁANAMI DEKANATU

14 września

Odbyło się pierwsze spotkanie kolejnej grupy gimnazjalistów rozpoczynających przygotowanie do bierzmowania.

12 październik

Podczas Mszy Św. o 10.30 poświęcone zostały różańce dla dzieci pierwszokomunijnych.

13 październik

Wspólnota Żywego Różańca zebrała się na nabożeństwie, Mszy Św. i spotkaniu towarzyskim u księdza proboszcza.

14 październik

W pielgrzymce udaliśmy się do Poznania, na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego. Byliśmy w interaktywnym centrum początków Państwa i Kościoła w Polsce, zwiedziliśmy katedrę z podziemiami i miejscem chrztu Polski oraz Ostrów Tumski z instytucjami kościelnymi, odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kaplicy seminarium duchownego księży chrystusowców.

24-26 październik

Trzy osoby uczestniczyły w rekolekcjach dla wspólnot różańcowych w Zaniemyślu; oceniły je jako nadzwyczaj udane.

31 październik

W salce parafialnej, z inicjatywy rodziców, odbył się Bal Wszystkich Świętych dla dzieci, jako alternatywa dla obchodów hellowen.

2 listopada

Podczas Mszy Św. o godz. 10.30 wspominaliśmy imiennie 10-ciu zmarłych od poprzedniej Uroczystości Wszystkich naszych parafian.

8-11 listopada

Trwały rekolekcje parafialne zakończone odpustem. Prowadził je ks. Stanisław Gawlicki, filipin ze Świętej Góry gostyńskiej.

PROGRAM REKOLEKCJI:
SOBOTA 8.XI.
18.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

NIEDZIELA, 9.XI.
8.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną
10.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

Po Mszy Św. – nauka stanowa dla mężczyzn
16.00 – spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
17.00 – nabożeństwo różańcowe w intencji naszych rodzin - nauka rekolekcyjna dla Matek Różańcowych

PONIEDZIAŁEK, 10.XI.
10.00 – Msza Św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu chorych – namaszczenie chorych przyjęło około 35 osób

Po Mszy Św. przedstawienie „Mój Chrystus połamany” – w szkole

Po przedstawieniu spotkanie dla chorych i starszych przy kawie – w szkole
16.00 – Nabożeństwo dla dzieci z błogosławieństwem dzieci
18.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

Po Mszy Św. – nauka stanowa dla kobiet

WTOREK – 11.XI. – ODPUST ŚW.MARCINA
11.00 – Msza Św. odpustowa

11 listopada

Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył ks. prof. Zbigniew Teinert.

Parafialny Zespół Caritas po sumie odpustowej rozprowadzał rogale świętomarcińskie a dochód przeznaczony był na działalność charytatywną.

16 listopada

Poświęcone zostały książeczki dla dzieci pierwszokomunijnych. Po Mszy Św. w kościele odbyła się katecheza dla rodziców a równocześnie w salce dla dzieci.

21 listopada

Z okazji liturgicznego wspomnienia Św. Cecylii podczas Mszy Św. śpiewał i modlił się chór Schola Vitae ze Środy Wlkp. Niestety, oprócz chórzystów, pomimo wcześniejszego zaproszenia, uczestniczyło tylko 6 osób.

30 listopada

W okresie adwentu Parafialny Zespół Caritas zorganizował akcję pomocy – paczek dla dzieci potrzebujących wsparcia.

8 grudnia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP poświęcone zostały medaliki dla dzieci pierwszokomunijnych.

19 grudnia

Popołudniu ustawialiśmy w kościele żłóbek i świąteczne dekoracje.

21 grudnia

W IV Niedzielę Adwentu podczas Mszy Św. dziecięcej poświęciliśmy żłóbki.

Popołudniu odbyło się w budynku szkoły wspólne spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich.

31 grudnia

Uroczystą Mszą Św. i nabożeństwem eucharystycznym podziękowaliśmy Panu Bogu za cały rok 2014.