Nasi proboszczowie

Księża pracujący w parafii od 1761 roku:

 1. Ks. Franciszek Brzeziński (1761-1812)
 2. Ks. Józef Śliwiński (1812-1836)
 3. Ks. Ignacy Sulikowski (1837-1839)
 4. Ks. Kan. Michał Hypszer (1839-1873)
 5. Ks. Augustyn Jaskulski (1873-1886)
 6. Ks. Aleksander Żmidziński (1887-1890)
 7. Ks. Stanisław Radziejewski (1890-1892)
 8. Ks. Dr Ludwik Marszewski (1892-1918)
 9. Ks. Wacław Faustmann (1918-1932)
 10. Ks. Maksymilian Wierzchaczewski (1932-1942)

  Okupacja - kościół zamknięty (1941-1945)

 11. Ks. Leopold Dopard (1945-1948)
 12. Ks. Wacław Konwiński (1948-1949)
 13. Ks. Stanisław Helak (1949-1968)
 14. Ks. Witold Drzewiecki (1968-1969)
 15. Ks. Wenancjusz Baraniak (1969-1988)
 16. Ks. Jan Reszelewski (1988-2005)
 17. Ks. Cezary Bukowski (2005-2010)
 18. Ks. Krzysztof Kruk (2010-2020)
 19. Ks. Przemysław Przybylski (od 2020)