Nasi proboszczowie

Księża pracujący w parafii od 1761 roku:

 1. Ks. Franciszek Brzeziński (1761-1812)

 2. Ks. Józef Śliwiński (1812-1836)

 3. Ks. Ignacy Sulikowski (1837-1839)

 4. Ks. Kan. Michał Hypszer (1839-1873)

 5. Ks. Augustyn Jaskulski (1873-1886)

 6. Ks. Aleksander Żmidziński (1887-1890)

 7. Ks. Stanisław Radziejewski (1890-1892)

 8. Ks. Dr Ludwik Marszewski (1892-1910)

 9. Ks. Wacław Faustmann (1918-1932)

 10. Ks. Maksymilian Wierzchaczewski (1932-1941)

Okupacja - kościół zamknięty (1941-1945)

 1. Ks. Leopold Dopard (1945-1948)

 2. Ks. Wacław Konwiński (1948-1949)

 3. Ks. Stanisław Helak (1949-1968)

 4. Ks. Witold Drzewiecki (1968-1969)

 5. Ks. Wenancjusz Baraniak (1969-1988)

 6. Ks. Jan Reszelewski (1988-2005)

 7. Ks. Cezary Bukowski (2005-2010)

 8. Ks. Krzysztof Kruk (2010 – do chwili obecnej)