Obecny ksiądz proboszcz

24

Ks. Krzysztof Kruk 

urodzony w 1964 roku. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 23 maja 1989 roku. Funkcję proboszcza Parafii w Śnieciskach pełni od dnia 20 grudnia 2010 roku.