Wymagane dokumenty

Dokumenty do ślubu:Adobe-PDF

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu i bierzmowania (dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii)
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
 • zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej
 • ostatnie świadectwa szkolne z oceną z religii (do wglądu)
 • dla par spoza parafii pisemna zgoda jednego z proboszczów na ślub w tutejszym kościele
 • dane personalne świadków oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego może być dostarczone podczas drugiego spotkania

 

Do chrztu dziecka:

Adobe-PDF

 • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub został zawarty w innej parafii (do wglądu)
 • dane personalne rodziców chrzestnych oraz zaświadczenia z parafii ich zamieszkania o tym, że są praktykującymi katolikami i mogą podjąć się godności rodziców chrzestnych (kan. 874 KPK)
 • dla osób mieszkających poza tutejszą parafią zgoda proboszcza parafii ich zamieszkania na chrzest dziecka w tutejszym kościele