Nasza świątynia
widziana okiem kamery.

Kościół parafialny pw. św. Marcina w Śnieciskach, 
w Archidiecezji Poznańskiej, w Dekanacie Kórnickim.

Pierwszy Kościół Katolicki w Śnieciskach pod wezwaniem św. Marcina został fundowany już w XII lub XIII wieku przez Kapitułę Gnieźnieńską, kiedy to została erygowana parafia. Prawdopodobnie stał na wzniesieniu poza wsią, gdzie obecnie znajduje się krzyż. Pierwsze o nim wspomnienia znajdujemy w aktach z 1416 roku, kiedy wzmiankowany jest pleban parafii.

Obecny Kościół parafialny, również pod wezwaniem św. Marcina, został zbudowany w 1767 roku za ks. Franciszka Brzezińskiego nakładem Kapituły Gnieźnieńskiej i z ofiar parafian.

Czytaj więcej

Znakowanie zabytków sakralnych na terenie powiatu średzkiego.

W marcu 2019 roku Wielkopolscy Policjanci rozpoczęli kolejny etap „Programu znakowania zabytków ruchomych w obiektach sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego”. Znakowanie tego typu przedmiotów stanowi dodatkowy element systemu zabezpieczeń, którym obejmowane są obiekty sakralne, wpływając na wzrost ich bezpieczeństwa i szansy zachowania w nienaruszonym stanie dla kolejnych pokoleń.

Od 5 do 8 marca br. policjanci Wydziału Prewencji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach „Programu znakowania zabytków ruchomych w obiektach sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego” znakowali sakralia w Dekanacie Kórnickim, na terenie powiatu średzkiego.

Podczas wspólnych działań została sprawdzona dokumentacja ewidencyjna zabytków ruchomych będących na wyposażeniu obiektów sakralnych, naniesiono aktualne informacje, dokonano oznakowania zabytków metodą mikrocząsteczkową DNA oraz wykonano aktualną dokumentację fotograficzną znakowanych zabytków.

Działania związane ze znakowaniem zabytków, ich identyfikacją i wykonywaniem aktualnej dokumentacji fotograficznej prowadzone były przez policjantów i przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz adiunkta Muzeum Narodowego w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

POLICJA WIELKOPOLSKA

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/207447,Znakowanie-zabytkow-sakralnych-na-terenie-powiatu-sredzkiego.html

 

 Msze święte

Msza Sw

Czytaj więcej

 Sakrament pokuty

Czytaj więcej

 Biuro parafialne

Czytaj więcej